Relatie coaching 282 412

RELATIE COACHING

  • Er is al een tijdje sprake van een sleur in jullie relatie, ieder gaat z'n eigen gang en de verbinding tussen jullie ontbreekt.
  • Jullie hebben steeds dezelfde ruzies of spanningen en weten dit patroon maar niet te doorbreken.
  • Een van jullie voelt zich alleen en niet (meer gezien) in de relatie en het lijkt of jullie niet meer tot elkaar kunnen komen.
  • Jullie hebben je zó verschillend ontwikkeld in de afgelopen jaren en zitten helemaal niet meer op 1 lijn. Zit er nog wel toekomst in de relatie?
  • Als gezin hebben jullie te maken gehad met tegenslag en het lijkt wel of sindsdien niets meer hetzelfde is tussen jullie.
  • Jullie verwachten beiden iets anders van de relatie? Wat moet er op tafel om hier een modus in te vinden?

In de relatie coaching worden de patronen uit ieders familiegeschiedenis blootgelegd en wordt duidelijk hoe jouw eigen persoonlijke dynamieken en die van je partner met elkaar verknoopt zijn geraakt. Helder wordt waar je samen wat te doen hebt en wat ieders eigen levenslessen hierin zijn. Ik werk in sessies zowel met jullie gezamenlijk als individueel.