NieuweStap – blogbericht over scheiden (maart 2022)

Jesse Jacobs is psycholoog en relatiecoach. ‘In mijn coachpraktijk tref ik koppels die nog de hoop hebben dat er opnieuw een mooie verbinding tussen hen tot stand komt. Maar wat als dat niet het geval is en men toch besluit er een punt achter te zetten? Scheiden is een in-de- put-moment dat vaak veel impact heeft op iedereen die erbij betrokken is. Toch kan dit ook een fase in je leven zijn waar je ongelooflijk veel van kan leren. Mits je ook bereid bent om in het scheidingstumult naar jouw aandeel in het geheel te kijken om daarmee het mooiste uit de put te halen’.

Scheiden is lijden. Helaas gaat dat op in veel gevallen zowel in praktisch als in meer emotionele zin. Het emotionele leed dat ermee gepaard gaat, valt vaak niet mee. En wat iedereen probeert te voorkomen, gebeurt jammer genoeg soms toch: de scheiding wordt een gevecht waarbij (openlijk) met modder wordt gegooid. Natuurlijk is het begrijpelijk dat je woedend bent, omdat hij of zij er met een ander vandoor is, jij je nooit gezien of gehoord hebt gevoeld of jij je schuldig voelt omdat het niet heeft gewerkt etc. Het roept gevoelens op die absoluut aandacht vragen en die ook tijd kosten om ze te doorleven. Scheiden is echter een in-de-put-moment waar we soms liever niet te lang bij stil staan. Terwijl je er juist ongelooflijk veel van kan leren.

Anders gezegd, hoe kan je een scheiding en alle negatieve energie die erbij hoort omzetten in persoonlijke groei? Vijf groeiprincipes kunnen jou hierbij helpen. Tenminste als je in al het scheidingstumult ook naar jezelf wilt – en kunt – kijken en wilt reflecteren op je eigen aandeel.

Een eerste stap om persoonlijk te groeien, begint met het Leren (h)(er)kennen van eigen patronen. Een scheiding leert je veel over jouw patronen in relatie tot de ander. Het helpt je daarmee om ook op een diepere laag naar jezelf te kijken en je patronen te leren onderscheiden. Met andere woorden wat is mijn bijdrage geweest in de relatie en uit welk patroon komt dat voort?

Het tweede principe Omarmen van het leven leert je de schaduwzijde van het leven te doorleven. In de put zitten en de rouw nemen hoort helaas bij een scheiding en het is ook goed dat je hiervoor de tijd neemt. Ik zou bijna willen zeggen: je moet hier de tijd voor nemen. Houd vertrouwen dat er in je scheidingsellende vanzelf een moment komt dat je de allerlaatste traan gehuild hebt en er ook weer ruimte komt voor perspectief.

Het derde principe Transparant zijn over je binnenwereld helpt je om je kwetsbaarheid te tonen, te leren dat je mag vragen en het niet alleen hoeft te doen. Je kunt het verdriet niet weggeven want je zult het zelf moeten dragen. Maar je kan wel een luisterend oor zoeken en hulp vragen, zodat je er in je scheiding niet alleen voor staat.

Het vierde principe Uitgaan van wat er wél is en daar perspectief aan ontlenen, daagt je uit om op een diepere laag de verbinding met jouw levenstaak te maken. Hoe beter je weet wat jij wilt doen in en met jouw leven, hoe meer energie je daar ook weer uit kan putten. Je kunt deze positieve energie en perspectief vaak goed gebruiken om voorbij je scheiding te kijken.

Het vijfde principe Schenken van de juiste voeding helpt je tenslotte om inzicht te krijgen in de voor jou belangrijke fysieke, mentale, emotionele en spirituele energiebronnen. Om te voorkomen dat je in deze veeleisende scheidingsfase alsmaar roofbouw pleegt op jouw energiereserves blijft een bewuste voeding op deze vier bronnen belangrijk.

Let op: de vijf principes geven geen ‘in 10 stappen weer gelukkig plan’, maar bieden je wel richting en houvast wanneer het door een scheiding niet meezit in je leven.

Noot: de 5 principes van Jesse Jacobs zijn niet specifiek geschreven voor een situatie van scheiding, maar meer op tegenslag in het algemeen.

Laat een reactie achter